Factsheet_carsharing

Co je carsharing

Carsharing neboli sdílení aut se i u nás stal již běžným druhem dopravy, zejména ve velkých městech. Vyplatí se zhruba při ročním nájezdu 10 000 km a méně. Mezi výhody patří to, že odpadají starosti o servis a údržbu auta. Můžete si také vybrat jiný typ auta pro každou cestu – rodinné kombi na dovolenou, městské vozidlo na malý nákup.

Myšlenka sdílení aut vychází z toho, že v dnešním moderním světě auto nepotřebujete vlastnit, naopak se bez něho docela dobře obejdete, protože na většinu míst si dojedete hromadnou dopravou.

Jak funguje carsharing 

Způsob použití sdílených aut se hodně liší podle typu carsharingu. Vzájemně se liší tím, kdo auta vlastní a jakým způsobem si auto rezervujete:

 • Round-trip carsharing, který lze rozdělit na station-based nebo zone-based – firma nebo sdružení provozuje flotilu aut. Uživatelé si auta rezervují dopředu přes webovou nebo mobilní aplikaci. Platí se za rezervované hodiny a ujeté kilometry. Auta se vyzvedávají a vracejí na předem daném místě nebo v parkovací zóně.
 • Free-floating carsharing – podobné předchozímu případu s tím rozdílem, že vozidla je možné vyzvedávat a vracet v rámci celého města. Kvůli tomu, ale není možné je rezervovat dlouho dopředu.
 • Peer-to-peer carsharing – zprostředkování zápůjček soukromých aut mezi lidmi

Roundtrip carsharing

 • Velkou výhodou roundtrip carsharingu je to, že si auto můžete rezervovat dlouho dopředu a víte přesně, jaké auto to bude a kde bude stát.
 • Nevýhodou je nutnost vracení a vyzvedávání na určených místech, což prodlužuje čas cesty a přináší jisté nepohodlí.
 • Vozový park bývá rozmanitý, od malých městských vozidel, přes rodinná auta až po devítimístné dodávky, efektivní velikost flotily se počítá na desítky vozů.
 • Sdílené auto je využito 30-40 % času, což je mnohem více než 24 minut denně, které v analytické části pro soukromá auta uvádí státní dopravní politika.
 • Tento typ sdílení aut úspěšně nahrazuje soukromá auta, a tedy pomáhá zlepšovat dopravní situaci ve městě a šetří parkovací místa. Údaj, že jedno sdílené auto nahradí 15-17 soukromých se tedy týká pouze tohoto typu carsharingu, nikoli všech typů, jak se někdy mylně uvádí.

Free-floating carsharing

 • Flotila firmy, provozující free-floating carsharing, typicky provozuje stovky až tisíce aut.
 • V tomto modelu funguje celé město jako jedna velká parkovací zóna a auto si můžete převzít a odstavit kdekoliv.
 • Tím pádem si ale nemůžete rezervovat konkrétní auto a tyto společnosti typicky ani neumožňují rezervaci dopředu, protože předem netušíte, kde auto bude.
 • Carsharing tohoto typu je většinou výrazně dražší hlavně pro krátké výpůjčky, které dělají většinu tržeb. Některé společnosti účtují ceny za minutu a cenově se blíží jízdě taxíkem.
 • Auta tohoto typu carsharingu tedy často stojí i několik dní na stejném místě.
 • Typický čas provozu sdíleného auta v tomto režimu je méně než 10 %, což se příliš neliší od soukromého auta a tedy nepřispívá k úspoře parkovacích míst ve velkých městech.

Kolik aut nahradí jedno sdílené auto?

Velmi záleží na tom, o který typ carsharingu se jedná. Obecně se dá říct, že station-based carsharing nahrazuje velké množství soukromých aut, zatímco free-floating téměř žádná (pro peer-to-peer carsharing zatím neexistují relevantní data). 

Nahrazení soukromých aut sdílenými v německých městech podle typu carsharingu. 

MěstoTypPoměr
Berlínstation-based1:8
Frankfurtstation-based1:10
Cardiffstation-based1:18
Frankfurt, Kolín, Stuttgartfree-float1:0,3
Mnichovfree-float1:2

Jiná data německého svazu uvádí poměr nahrazení až 1:20. Autonapůl je obdobou station-based carsharingu. Podle průzkumu UJEP zpracovávaného pro Autonapůl v roce 2019 ovšem mnohem častěji než v Německu slouží jako náhrada prvního auta v rodině (více než 70% domácností, které používají Autonapůl nevlastní automobil). Pokud tedy použijeme stejnou metodiku jako v německých studiích, dojdeme k tomu, že Autonapůl momentálně nahrazuje až 500 soukromých aut, a že poměr nahrazení je 1:17.

Kontakty

Autonapůl, družstvo
Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 29301751 / DIČ: CZ29301751

Technická podpora pro uživatele: +420 778 470 898
e-mail: autonapul@autonapul.cz